Den 26 november 2018 offentliggjorde Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. ett kontant, enligt dansk rätt budpliktigt, bud att förvärva totalt 9 920 263 aktier och 199 563 420 teckningsoptioner i Agromino A/S, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 169, 3 miljoner kronor (motsvarande cirka 16,4 miljoner euro), varav 168,7 miljoner kronor motsvarar värdet på aktierna och cirka 0,7 miljoner kronor motsvarar värdet på teckningsoptionerna.