FÖRETRÄDESEMISSION

BrandBee Holding AB (publ)
Teckningsperiod 2019-09-11 till 2019-09-25
Informationsmemorandum Anmälningssedel - teckning utan företräde Teckna med BankID

En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 9 september 2019 berättigar till en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs 0,10 kronor per aktie