KONVERTERING AV KONVERTIBLER 2017/2018

Oasmia Pharmaceutical AB
15 mars 2018 - 16 november 2018
Anmälningssedel

Konvertering av KV 4 2017/2018 genom denna anmälningssedel ska endast kan göras av innehavare av konvertibler registrerade på VP-konto (direktregistrerat innehav). Anmälan om teckning av aktier via förvaltarregistrerat innehav av konvertibler skall ske genom respektive bank eller förvaltare.