KONVERTERING AV KONVERTIBLER 2017/2019

Anoto Group AB
11 augusti 2017 - 1 juli 2019
Anmälningssedel

Konvertering av KV 2 2017/2019 genom denna anmälningssedel ska endast kan göras av innehavare av konvertibler registrerade på VP-konto (direktregistrerat innehav). Anmälan om teckning av aktier via förvaltarregistrerat innehav av konvertibler skall ske genom respektive bank eller förvaltare.