UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Spago Nanomedical AB (Publ)
Teckningsperiod 2019-03-11 till 2019-03-22
Anmälningssedel_TO_Spago Nanomedical

Fem (5) teckningsoptioner (TO 9) berättigar till teckning av en (1) aktie i Spago Nanomedical (publ) till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie.