UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Netmore Group AB
Teckningsperiod 2019-08-01 till 2019-08-31
Anmälningssedel TO 4B

Två (2) teckningsoptioner TO 4B berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Netmore Holding AB till en teckningskurs om 1,50 kronor per B-aktie