UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Sprint Bioscience (publ)
Anmälningssedel Sprint Bioscience

Tre (3) teckningsoptioner (TO 1) berättigar till teckning av en (1) aktie i Sprint Bioscience (publ) till en teckningskurs om 17,17 kronor per aktie.