UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Nordic Iron Ore AB (publ)
Teckningsperiod 2019-03-01 till 2019-05-31
Anmälningssedel_TO_Nordic Iron Ore

Tio (10) teckningsoptioner (TO 1) berättigar till teckning av en (1) aktie i Nordic Iron Ore (publ) till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie.