FÖRETRÄDESEMISSION

Oncology Ventures A/S
Teckningsperiod 2019-10-31 till 2019-11-21
Prospekt Teaser Anmälningssedel - teckning utan företräde Teckna med BankID

En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 29 oktober 2019 berättigar till fem (5) uniträtter. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) unit till kursen 2,00 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 2.