2017-11-02 | Hagberg & Aneborn Fondkommission AB erhåller godkännande att agera Certified Adviser på First North.

Vi har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm AB att agera Certified Adviser på First North.

– Vi ser fram emot att arbeta som CA och guida våra bolag genom de regelverk som finns för att de på bästa möjliga sätt skall uppfylla kraven på informationsgivning och god sed på värdepappersmarknaden. Våra CA-kontaktpersoner är Jill Aneborn, Malin Hagberg och Anna Wieslander, samtliga med lång erfarenhet från både rollen som CA och värdepappersmarknaden i allmänhet.