2017-12-22 | Anna Wieslander representerade Hagberg & Aneborn Fondkommission AB vid Listing Ceremony på Nasdaq First North.

Anna Wieslander, projektledare, representerade Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på Hitech & Development Wireless Sweden Holding ABs listing ceremony på Nasdaq First North den 22 december 2017. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerade emissionsinstitut vid företrädesemissionen inför listningen.