APPORTEMISSION – FÖRLÄNGD

Vrtcl Gaming Group Sweden AB
27 mars 2020 till och med den 26 maj 2020
Pressmeddelande

Spiffbet AB erbjuder aktieägarna i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (Metal Casino) att genom en apportemission byta sina aktier i Vrtcl Gaming mot nyemitterade aktier i Spiffbet, varvid varje fem (5) aktier i Vrtcl Gaming erhålles sex (6) nyemitterade aktier i Spiffbet.

Vänligen kontakta oss för att erhålla en acceptsedel. Har du depå hos bank/förvaltar, vänligen kontakt din bank för accept.