BUDPLIKTSBUD

IVISYS AB
2 december 2020 till och med 30 december 2020
Acceptsedel Erbjudandehandling

Athanase Industrial Partners II KB lämnade den 30 november 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IVISYS AB enligt reglerna om budplikt. IVISYS aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Athanase erbjuder 3,04 kronor kontant för varje aktie i IVISYS. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i IVISYS till cirka 62,6 miljoner kronor