BUDPLIKTSBUD

Netmore Group AB
27 maj till och med 24 juni 2021
Acceptsedel Erbjudandehandling Tillägg till erbjudandehandling

Buildroid Invest AB erbjuder aktieägarna 1,50 kronor kontant för varje aktie av serie B i Netmore Group AB.