BUDPLIKTSBUD

Xintela AB
5 september 2022 – 26 september 2022
Erbjudandehandling Acceptsedel - endast för innehav på VP-konton Flerie Invest Pressrelease

Flerie Invest AB erbjuder 0,373 SEK kontant för varje aktie i Xintela AB. Erbjudandet motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Xintelas aktie under de 20 handelsdagar som föregått den 4 augusti 2022 då budpliktskyldigheten offentliggjordes.

För aktieägare vars innehav av aktier i Xintela är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare ska accept ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.