Den som på avstämningsdagen den 15 oktober 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter per varje en (1) innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit i Annexin Pharmaceuticals AB. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 3. Teckningskursen är 1,25 SEK per unit, motsvarande 1,25 SEK per aktie. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.

Compodium International AB (publ) genomför en IPO under perioden 14 oktober till 28 oktober 2021. Erbjudandepriset är 26 kronor per aktie. Bolaget avser att notera aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Beräknad första dag för handel i aktien är 9 november 2021.

Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt per varje (1) innehavd aktie. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit i Dicot. En unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner. Teckningskursen är 1,95 SEK per unit, motsvande 0,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

64,50 SEK per aktie. Bolaget avser att notera aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Beräknad första dag för handel i aktien är 11 november 2021.

SBF Bostad AB (publ) genomför en publik nyemission under perioden 11 oktober – 12 november 2021. Emissionen vänder sig till allmänheten och emissionskursen är 13 000 kronor per aktie.

En (1) teckningsoption TO 7 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Chordate Medical Holding AB (publ) till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Kontakta din bank för att teckna om du har dina teckningsoptioner i en förvaltarregistrerad depå, ISK eller kapitalförsäkring.

Varje befintlig aktie i Medclair Invest på avstämningsdagen den 29 september 2021 berättigar till en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1 samt en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckning av units sker vederlagsfritt. Teckningskursen är således 0,00 SEK.

En (1) teckningsoption TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) till en teckningskurs om 0,054 kronor per aktie. Kontakta din bank för att teckna om du har dina teckningsoptioner i en förvaltarregistrerad depå, ISK eller kapitalförsäkring.

Två (2) teckningsoptioner TO 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i myFC Holding AB till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie.

PÅGÅENDE TRANSAKTIONER

FÖRETRÄDESEMISSION   Annexin Pharmaceuticals AB (publ)   Läs mer
IPO   Compodium International AB (publ)   Läs mer
IPO   Qlucore AB (publ)   Läs mer
PUBLIK NYEMISSION   SBF Bostad AB (publ)   Läs mer
UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER   Chordate Medical Holding AB (publ)   Läs mer
FÖRETRÄDESEMISSION   Medclair Invest AB (publ)   Läs mer
UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER   Grängesberg Exploration Holding AB (publ)   Läs mer
Se fler pågående transaktioner här

Nyheter

2021-06-02 | VIKTIG INFORMATION OM TILLDELNING I PÅGÅENDE IPO:ER | Tilldelningsbesked i pågående IPO:er lämnas genom översändandet a ... Läs mer
2021-01-26 | Hagberg & Aneborn har anställt Linus Ahlgren som projektledare | Då 2020 har varit ett rekordår för oss i antal transaktioner och 20 ... Läs mer
2020-11-26 | Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola | Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola som jobbar för att föreby ... Läs mer
2019-12-10 | Viktig information om verklig huvudman | Krav på registrering på Bolagsverket En verklig huvudman är en fysi ... Läs mer
2018-05-25 | Ny lagstiftning om hantering av personuppgifter från och med den 25 maj 2018 | Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som reglerar hur personuppgi ... Läs mer
2017-12-22 | Anna Wieslander representerade Hagberg & Aneborn Fondkommission AB vid Listing Ceremony på Nasd | Anna Wieslander, projektledare, representerade Hagberg & Aneborn F ... Läs mer
VIKTIG INFORMATION VID TECKNING AV AKTIER | Från och med 3 januari 2018 krävs en LEI-kod eller NID-nummer vid te ... Läs mer
2017-11-02 | Hagberg & Aneborn Fondkommission AB erhåller godkännande att agera Certified Adviser på First | Vi har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm AB att agera ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bed | Vi är otroligt glada att äntligen komma igång med vår verksamhet. ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har rekryterat Anna Wieslander som Projektledare | Anna har lång erfarenhet från emissionstransaktioner. Hon har jobbat ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har rekryterat Anna Berglund som backofficechef. | Anna har lång erfarenhet från olika backofficetjänster. Senast frå ... Läs mer