Den som på avstämningsdagen den 27 september 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) innehavd aktie. Åtta (8) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit i Calmark Sweden AB. En (1) Unit består av fyra (4) nya B-aktier och en (1) teckningsoption TO 3 B. Teckningskursen är 6,40 SEK per unit.

Flerie Invest AB erbjuder 0,373 SEK kontant för varje aktie i Xintela AB. Erbjudandet motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Xintelas aktie under de 20 handelsdagar som föregått den 4 augusti 2022 då budpliktskyldigheten offentliggjordes.

För aktieägare vars innehav av aktier i Xintela är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare ska accept ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Dlaboratory Sweden AB till en teckningskurs om 11,10 kronor per aktie.

För innehav på depå, vänligen kontakta din bank eller förvaltare för teckning.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Realtid Media AB till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie.

För innehav på depå, vänligen kontakta din bank eller förvaltare för teckning.

PÅGÅENDE TRANSAKTIONER

FÖRETRÄDESEMISSION   Calmark Sweden AB (publ)   Läs mer
BUDPLIKTSBUD   Xintela AB   Läs mer
UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER   Dlaboratory Sweden AB (publ)   Läs mer
Se fler pågående transaktioner här

Nyheter

2021-06-02 | VIKTIG INFORMATION OM TILLDELNING I PÅGÅENDE IPO:ER | Tilldelningsbesked i pågående IPO:er lämnas genom översändandet a ... Läs mer
2021-01-26 | Hagberg & Aneborn har anställt Linus Ahlgren som projektledare | Då 2020 har varit ett rekordår för oss i antal transaktioner och 20 ... Läs mer
2020-11-26 | Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola | Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola som jobbar för att föreby ... Läs mer
2019-12-10 | Viktig information om verklig huvudman | Krav på registrering på Bolagsverket En verklig huvudman är en fysi ... Läs mer
2018-05-25 | Ny lagstiftning om hantering av personuppgifter från och med den 25 maj 2018 | Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som reglerar hur personuppgi ... Läs mer
2017-12-22 | Anna Wieslander representerade Hagberg & Aneborn Fondkommission AB vid Listing Ceremony på Nasd | Anna Wieslander, projektledare, representerade Hagberg & Aneborn F ... Läs mer
VIKTIG INFORMATION VID TECKNING AV AKTIER | Från och med 3 januari 2018 krävs en LEI-kod eller NID-nummer vid te ... Läs mer
2017-11-02 | Hagberg & Aneborn Fondkommission AB erhåller godkännande att agera Certified Adviser på First | Vi har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm AB att agera ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bed | Vi är otroligt glada att äntligen komma igång med vår verksamhet. ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har rekryterat Anna Wieslander som Projektledare | Anna har lång erfarenhet från emissionstransaktioner. Hon har jobbat ... Läs mer
2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har rekryterat Anna Berglund som backofficechef. | Anna har lång erfarenhet från olika backofficetjänster. Senast frå ... Läs mer