FÖRETRÄDESEMISSION

Xintela AB (publ)
Teckningsperiod 2020-06-24 till 2020-07-08
Anmälningssedel Prospekt Teckna med BankID

En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 22 juni 2020 berättigar till tre (3) uniträtter. Det krävs åtta (8) uniträtter för teckning av en (1) unit till kursen 2,40 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 2.