FÖRETRÄDESEMISSION

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
teckningsperiod 25/6 - 9/7
Prospekt Anmälningssedel Folder Teckna med BankID

En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 23 juni 2020 berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs sex (6) uniträtter för teckning av en (1) unit till kursen 7,00 SEK per unit. En (1) unit består av en (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 4.