FÖRETRÄDESEMISSION

Tangiamo Touch Technology AB
Teckningsperiod 2021-05-31 - 2021-06-14
Anmälningssedel utan företräde Informationsmemorandum Teckna med BankID

För varje på avstämningsdagen 26 maj 2021 befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. För att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,58 kronor krävs tre (3) teckningsrätter.