FÖRETRÄDESEMISSION

Scandion Oncology A/S
Teckningsperiod 2022-06-16 till 2022-07-01
Anmälningssedel Prospekt Prospekt - Sammanfattning Teckna med BankID

Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt per varje en (1) innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Scandion Oncology A/S. Teckningskursen är 8,75 SEK per aktie.