FÖRETRÄDESEMISSION

Wematter AB (publ)
13 januari 2023 – 27 januari 2023
Anmälningssedel - Teckning utan företräde Villkor för Erbjudandet Teckna med BankID

Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2023 är registrerad som aktieägare i Wematter erhåller en (1) teckningsrätt per varje en (1) innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3 SEK per aktie.