2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har rekryterat Anna Berglund som backofficechef.

Anna har lång erfarenhet från olika backofficetjänster. Senast från emissionsbackoffice på Aqurat Fondkommission och innan dess från Brummer & Partners där Anna bland annat jobbade med fondadministration. Anna är civilekonom Handelshögskolan i Göteborg.