2017-06-30  |  Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har rekryterat Anna Wieslander som Projektledare

Anna har lång erfarenhet från emissionstransaktioner. Hon har jobbat som projektledare inom emissionstjänster de senaste 6 åren både på Aqurat Fondkommission och Mangold Fondkommission och dessförinnan arbetade Anna inom backoffice på bland annat Ålandsbanken vilket gör att hon har bred kunskap om hela flödet i transaktionerna vilket är viktigt i hennes roll. – Att få med Anna i teamet från start är oerhört kul. Hon besitter otroligt viktiga kunskaper och hennes erfarenhet är ovärderlig. / Malin Hagberg, VD