2020-11-26 | Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola

Hagberg & Aneborn stödjer Aktiv Skola som jobbar för att förebygga de faror som barnen utsätts för på nätet. Just nu ligger fokus på att motverka så kallad ”Grooming” vilket handlar om vuxna som tar kontakt med barn på nätet i sexuellt syfte, nätpedofiler helt enkelt. Varannan tjej i 9:e klass har blivit utsatt för detta. Organisationen Aktiv Skola tar fram lektionsmaterial till skolor, information till föräldrar och håller föreläsningar för både föräldrar och skolpersonal i Stockholms län via webben. För mer information besök gärna www.aktivskola.org