KONVERTERING AV KONVERTIBEL

Cassandra Oil AB
1 mars – 15 mars 2021
Anmälningssedel vp-konto

Konverteringskursen är 0,50 kr per aktie