Kapitaltäckningsanalys och
likviditetsutvärderingsprocess

Information om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordningen (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och författningar som kompletterar varandra.