STYRELSE OCH LEDNING

Styrelseordförande: Helena Arkenson
Jurist med mångårig erfarenhet från ansvarskrävande tjänster. Senast som Lead Compliance Officer Nordics på Siemens Financial Services. Tidigare Head of Legal på Wasa Kredit AB, Director Legal & Compliance för Lowell Sverige AB, Chief Compliance Officer och Bankjurist för MedMera Bank AB, Chefsjurist och Group Compliance Officer för Svea Ekonomi-koncernen, Chefsjurist för Hoist Finance-koncernen samt Chefsjurist och Compliance Officer för Mangold Fondkommission AB. Helena Arkenson innehar 1 styrelseuppdrag utöver uppdraget i Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Affärsområdeschef och Styrelseledamot: Jill Aneborn
Ekonom med mer än 30 års erfarenhet från finansbranschen. Senast affärsområdeschef/senior advisor på Aqurat Fondkommission AB. Tidigare vice VD på Mangold Fondkommission samt avdelningschef för affärsområdet Emissionstjänster. Innan dess projektledare OM Gruppen (idag Nasdaq) för anpassning av handel med värdepapper i euro samt projektledare för vidareutveckling av affärsområdet Emissionstjänster, Finans- och kreditchef Merchant Fondkommission AB samt valutaportföljsansvarig på Independent Finans AB. Jill Aneborn innehar innehar 1 styrelseuppdrag utöver uppdraget i Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

VD och Styrelseledamot: Malin Hagberg
Civilekonom från Lunds Universitet med mer än 15 års erfarenhet från finansbranschen. Senast som VD för Aqurat Fondkommission AB (2012-2016) där ansvarsområdena bland annat innefattade budget- och resultatansvar, riskansvarig, ansvarig för rapportering till Finansinspektionen, rapportering och föredragning styrelsen, personalfrågor, projektledare och säljare. Innan dess var Malin Hagberg senior projektledare inom affärsområdet Emissionstjänster på Mangold Fondkommission AB (2000-2012). Tidigare projektledare inom OM Technology (idag Nasdaq) med fokus på utveckling av finansiella produkter inom bland annat råvaror. Malin Hagberg innehar 2 styrelseuppdrag utöver uppdraget i Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Projektledare: Anna Wieslander
Anna Wieslander är ekonom och har arbetat som projektledare för emissioner på Aqurat Fondkommission samt Mangold Fondkommission mellan åren 2011-2017. Anna har även lång erfarenhet från olika backofficetjänster från Ålandbanken Sverige och UBS i London (2005-2011) samt Nasdaq OMX (1998-2005).

Backofficechef: Anna Berglund
Anna Berglund är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med mer än 13 år i finansbranschen, senast som backofficemedarbetare på Aqurat Fondkommission AB. Innan dess arbetade Anna Berglund på Brummer & Partners som fondadministratör under 7 år.