PUBLIK NYEMISSION

Livsdal Sverige AB
Teckningsperiod 9 mars - 3 april 2020
Informationsmemorandum Anmälningssedel Teckna med BankID

Livsdal Sverige AB (publ) genomför en publik nyemission under perioden 9 mars -3 april 2020. Emissionen vänder sig till allmänheten och emissionskursen är 85 kronor per aktie. Lägsta teckningspost är 200 aktier därutöver i jämna poster om 100.