PUBLIK NYEMISSION

Livsdal AB (publ)
Teckningsperiod 15 juni - 3 juli 2020
Anmälningssedel Informationsmemorandum Teckna med BankID

Livsdal Sverige AB (publ) genomför en publik nyemission under perioden 15 juni – 3 juli 2020. Emissionen vänder sig till allmänheten och emissionskursen är 85 kronor per aktie. Lägsta teckningspost är 200 aktier därutöver i jämna poster om 100.