PUBLIK NYEMISSION

Kiwok Nordic AB (publ)
Teckningsperiod 19 oktober - 27 november 2020
Anmälningssedel

Kiwok Nordic AB (publ) genomför en publik nyemission under perioden 19 oktober – 27 november 2020. Emissionen vänder sig till allmänheten och emissionskursen är 2,50 kronor per B-aktie.