PUBLIK NYEMISSION

Kiwok Nordic AB (publ)
Teckningsperiod 3 maj 2021 - 14 maj 2021
Anmälningssedel Teckna med BankID

Kiwok Nordic AB (publ) genomför en publik nyemission under perioden 3 maj till 14 maj 2021. Emissionen vänder sig till allmänheten och emissionskursen är 2,50 kronor per B-aktie.