Allarity Therapeutics A/S avser att byta marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq US. Bytet sker genom ett erbjudande till aktieägarna om ett aktiebyte.

Aktieägarna i Allarity A/S som accepterar Erbjudandet kommer att erhålla aktier i Allarity US Inc. i förhållande till sitt befintliga innehav i Allarity A/S, varvid femtio (50) befintliga aktier i Allarity A/S ger rätt till (1) ny aktie i Allarity US Inc.

Handeln beräknas inledas på Nasdaq Stock Market US den 21 december 2021.