UPPKÖPSERBJUDANDE

Forsstrom High Frequency AB
24 november 2021 till 15 december 2021
Acceptsedel (endast för VP-konto) Erbjudandehandling

FHF Holding erbjuder 7,75 kronor för varje utestående B-aktie i Forsstrom High Frequency. Erbjudandet bygger på en extern värdering av samtliga aktier i Forsstrom High Frequency om cirka 13 562 500 kronor.

Redovisning av likvid kommer påbörjas den 20 december 2021 och sker genom att likvid utbetalas till det bankkonto som är kopplat till VP-kontot.


Aktieägare vars innehav av B-aktier i Forsstrom High Frequency är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare får ingen förtryckt acceptsedel utan accept ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.