UTBYTESERBJUDANDET

Real Holding i Sverige AB (publ)
Acceptperiod 2021-05-19 till 2021-06-02
Villkor och Anvisningar Acceptsedel för VP-konto

För varje (1) inlöst preferensaktie (serie PREF1) erhålles 14 000 aktier av serie B. Accept ska ske enligt instruktioner från respektive förvaltare.