UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Three Gates AB (publ)
Lösenperiod 2020-09-01 till 2020-09-30
Anmälningssedel Three Gates TO 1

En (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Three Gates AB till en teckningskurs om 0,74 kronor per aktie.