UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Sprint Bioscience (publ)
Lösenperiod 2021-02-15 till 2021-03-14
Anmälningssedel Sprint Bioscience TO 4

En (1) teckningsoption TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Sprint Bioscience (publ) till en teckningskurs om 8,25 kronor per aktie