2021-06-02 | VIKTIG INFORMATION OM TILLDELNING I PÅGÅENDE IPO:ER

Tilldelningsbesked i pågående IPO:er lämnas genom översändandet av en avräkningsnota. Avräkningsnotan skickas till den e-post eller vanliga postadress som du har angett på anmälningssedeln. I det fall du inte erhållit tilldelning lämnas inget besked. Vi har inte möjlighet att svara på alla inkommande frågor om erhållen tilldelning. Kontrollera därför regelbundet din e-post (inklusive skräppost) och din vanliga brevlåda om du erhållit en avräkningsnota. Betalning måste vara oss tillhanda på angivet likviddatum för att leverans av aktier skall hinna göras innan första handelsdag.

I det fall din teckningsanmälan gjorts via din bank/förvaltare lämnas istället tilldelningsbesked via banken/förvaltaren.