VIKTIG INFORMATION VID TECKNING AV AKTIER

Från och med 3 januari 2018 krävs en LEI-kod eller NID-nummer vid teckning av aktier 

Enligt MIFID II behöver flertalet investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID). Observera att det är investerarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Hagberg & Aneborn Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Godkända institutioner för det globala LEI-systemet hittar du på www.gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. LEI-kod respektive NID-nummer anges på anmälningssedeln.