Free2Move Holding AB genomför företrädesemission

Två (2) befintliga aktier i Free2Move berättigar till teckning av en (1) ny unit till en kurs om 0,01 kronor per unit (dvs 0,005 kr per aktie).

OBSERVERA att vid teckning överstigande motsvarande 15 000 EUR skall blankett om kundkännedom fyllas i, undertecknas och skickas in i samband med teckning. Se länk till vänster/ovan.