Skip to content

Corporate Finance

Inom Corporate Finance bistår vi med att genomföra privata och publika kapitalmarknadstransaktioner. Vårt team har betydande erfarenhet från kapital­anskaffningar och M&A i privat och publik miljö. Vårt investerarnätverk sträcker sig från traditionella institutionella investerare till nordiska family offices och förmögna privatinvesterare.

Vår erfarenhet är att transaktioner kräver stort engagemang för att lyckas och våra utvärderings­kriterier tar utgångspunkt i bolagets värdeerbjudande och kapacitet att skapa aktieägarvärde på lång sikt. Har vi väl tagit oss an ett uppdrag så är vi en dedikerad rådgivare som tar projektet i mål.

Följande tjänster erbjuds inom Corporate Finance:

  • Börsintroduktioner
  • Riktade nyemissioner
  • Företrädesemissioner
  • Private Placements
  • Blocktransaktioner
  • M&A
Stefan Lundberg

Stefan Lundberg
Chef för Corporate Finance

Stefan har mer än 20 års erfarenhet inom Corporate Finance. Tidigare chef för Corporate Finance-avdelningen på Erik Penser Bank och partner på RedEye.

Kontakta Stefan
Tel. 08-408 933 57
Mobil. 070-538 70 40
stefan.lundberg@hagberganeborn.se