Skip to content

Klagomål

Kund eller investerare som är missnöjd med Bolagets tjänster är välkommen att kontakta Bolagets klagomålsansvarige, verkställande direktören Malin Hagberg, telefon direkt: 08-408 933 52, mobil 070-268 94 64, e-post: malin@hagberganeborn.se eller per brev. Klagomålet kommer att besvaras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar kommer kunden att inom nämnda tid skriftligen informeras om handläggningen av klagomålet samt när svar kan förväntas ges.

Kund, som är konsument, kan erhålla vägledning från Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 020-22 58 00.
Besöksadress: Karlavägen 108. www.bankforsakring.konsumenternas.se.

Vägledning kan även lämnas av den kommunala konsumentvägledningen i kundens hemkommun.

Vid anspråk mot Bolaget kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin rätt prövad. Kund som är konsument har också möjlighet att få sitt anspråk prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 08-508 860 00.