Skip to content

Tillstånd

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har följande tillstånd från Finansinspektionen:

  1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM),
  2. utförande order avseende finansiella instrument för kunders räkning enligt 2 kap. 1 § 2 LVM
  3. placering av finansiella instrument utan fast åtagande enligt 2 kap. 1 § 7 LVM
  4. förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 LVM,
  5. lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp enligt 2 kap. första stycket 3 LVM, samt
  6. att bedriva annan sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § första stycket  LVM i form av att vara Certified Adviser för bolag noterade på reglerade marknader och andra handelsplatser