Skip to content

Emissionstjänster

Inom affärsområdet Emissionstjänster bistår vi bolag i samband med olika typer av emissionstransaktioner. Våra tjänster är i huvudsak av administrativ karaktär men vi är ofta delaktiga redan vid planeringen av transaktionen så att genomförandet blir så smidigt och enkelt som möjligt.

Vi har tillstånd som kontoförande institut och emissionsinstitut i Euroclear Sweden AB och vi administrerar allt från företrädesemissioner till riktade emissioner samt förvärvstransaktioner. Vi erbjuder även administration av teckningsoptions-, konvertibel- och inlösenprogram.

Malin_1920

Malin Hagberg Mattsson
VD och chef för Emissionstjänster

Malin har mer än 20 års erfarenhet av emissionstjänster och har jobbat som projektledare på flera emissionsinstitut innan hon startade upp verksamheten på Hagberg & Aneborn Fondkommission 2017.

Kontakta Malin
Tel. 08-408 933 52
Mobil. 070-268 94 64
malin@hagberganeborn.se