KONTAKT/MEDARBETARE

HAGBERG & ANEBORN FONDKOMMISSION AB

Organisationsnummer: 559071-6675
Adress: Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
Tel: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
info@hagberganeborn.se

Malin hagberg, VD

Tel. 08-408 933 52
Mobil. 070-268 94 64
malin@hagberganeborn.se

Jill Aneborn, Affärsområdeschef

Tel. 08-408 933 53
Mobil. 0709-49 11 15
jill@hagberganeborn.se

Anna Wieslander, projektledare

Tel. 08-408 933 55
Mobil. 070-625 94 64
anna.wieslander@hagberganeborn.se

Anna berglund, backofficechef

Tel. 08-408 933 54
Mobil. 070-624 94 64
anna.berglund@hagberganeborn.se

Linus Ahlgren, Projektledare

Tel: 08-408 933 56
Mobil. 073-699 94 64
linus.ahlgren@hagberganeborn.se

Bella, trivselchef

Tel: 08-408 933 50
info@hagberganeborn.se

Klagomål

Om du är missnöjd med oss är det viktigt att du hör av dig och framför dina synpunkter. Klagomål kan ställas skriftligen till Hagberg & Aneborns klagomålsansvarige på den adress som anges ovan. Det går även bra att maila, skriv då ”klagomål” i ämnesraden.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
“Klagomål”
Valhallavägen 124
114 41  Stockholm
info@hagberganeborn.se

Vid eventuell tvist med Hagberg & Aneborn Fondkommission kan konsumenter även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00.