Skip to content

En dedikerad och erfaren partner

Vi på Hagberg & Aneborn Fondkommission strävar efter att ge dig personlig service i alla projekt.

Corporate Finance

Inom affärsområdet Corporate Finance erbjuder vi kvalificerad rådgivning i samband med kapitalanskaffningar och M&A i både privat och publik miljö.

Emissionstjänster

Inom affärsområdet Emissions­instituts­tjänster bistår vi bolag i samband med olika typer av emissions­transaktioner. Våra tjänster är i huvudsak av administrativ karaktär men vi är ofta delaktiga redan vid planeringen av transaktionen så att genomförandet blir så smidigt och enkelt som möjligt.

Pågående transaktioner

Corporate Finance

Emissionstjänster