UTFÖRDA UPPDRAG

Här visas ett urval av utförda uppdrag.

Företrädesemission

Oktober/November 2018

Företrädesemission

Oktober/November 2018

Publik nyemission

Oktober 2018

Företrädesemission

September/Oktober 2018

Företrädesemission units

September 2018

Företrädesemission

September 2018

Företrädesemission

September 2018

Konvertibelemission

Augusti/September 2018

Företrädesemission units

Augusti 2018

Publik nyemission

Juni 2018

Företrädesemission units

Juni 2018

IPO

Juni 2018

Företrädesemission units

Juni 2018

Företrädesemission

Maj/Juni 2018

Företrädesemission

Maj/Juni 2018

Budpliktsbud

Maj/Juni 2018

Företrädesemission

April/Maj 2018

Företrädesemission units

April 2018

Företrädesemission units

April 2018

Företrädesemission units

April 2018

IPO

Mars 2018

Företrädesemission

Februari 2018

Företrädesemission

Februari 2018

Företrädesemission

Januari 2018

Företrädesemission units

Januari 2018

Fondemission och sakutdelning

Januari 2018

Företrädesemission

Januari 2018

Företrädesemission

December 2017

Företrädesemission

December 2017

Riktad nyemission

November 2017

Företrädesemission

November 2017

Företrädesemission

Oktober 2017

Företrädesemission units

Oktober 2017

Företrädesemission units

Oktober 2017

Företrädesemission

Oktober 2017

Företrädesemission

September 2017

Private Placement

September 2017

Inlösen teckningsoptioner

Augusti 2017

Konvertibelemission

Augusti 2017