UTFÖRDA UPPDRAG

Här visas ett urval av utförda uppdrag.

Anoto Group AB

Konvertibelemission

Augusti 2017

Sotkamo Silver AB

Inlösen teckningsoptioner

Augusti 2017

Sprint Bioscience

Private placement

September 2017

Polyplank AB

Företrädesemission

September 2017

Cassandra Oil AB

Företrädesemission

Oktober 2017

Spago Nanomedical AB

Företrädesemission units

Oktober 2017

myTaste AB

Företrädesemission units

Oktober 2017

Follicum AB

Företrädesemission

Oktober 2017

Paynova AB

Företrädesemission

November 2017

SpiffX AB

Riktad nyemission

November 2017

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Företrädesemission

December 2017

Impact Coatings AB

Företrädesemission

December 2017