Hagberg & Aneborn får nya huvudägare och startar Corporate Finance-verksamhet 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (”Hagberg & Aneborn”) utökar sitt erbjudande som emissionsinstitut genom att även starta Corporate Finance-verksamhet. Den nya Corporate Finance-verksamheten kommer ledas av bolagets nya huvudägare Stefan Lundberg och Magnus Bäckström som bägge har lång erfarenhet inom transaktionsrådgivning. 

Stefan Lundberg kommer senast från rollen som Chef för Corporate Finance-avdelningen på Erik Penser Bank och har över 20 års erfarenhet från transaktionsrådgivning och kapitalanskaffningsprocesser för tillväxtbolag, primärt inom sektorerna Tech och Life Science. Magnus Bäckström kommer senast från rollen som ansvarig för Tech-teamet på Erik Penser Banks Corporate Finance-avdelning och har under de senaste sju åren agerat rådgivare till företagsledningar och styrelser i närmare 50 transaktioner inom ECM och M&A. 

Hagberg & Aneborn grundades 2017 av Malin Hagberg och Jill Aneborn och har sedan dess haft en ledande ställning på marknaden för emissionsinstitutstjänster i Sverige. Under hösten 2023 kommer Hagberg & Aneborn starta upp affärsområdet Corporate Finance som erbjuder kvalificerad rådgivning i samband med kapitalanskaffningar och M&A i både privat och publik miljö. Hagberg & Aneborns kärnverksamhet inom emissionsinstitutstjänster går fortsatt starkt och teamet har under hösten stärkts med ytterligare medarbetare. 

Genom våra nya delägare kan vi erbjuda spetskompetens inom corporate finance och stärka erbjudandet till befintliga och nya kunder. Stefan Lundberg och Magnus Bäckström är erkänt skickliga och har byggt upp ett imponerande kontaktnät och transaktionserfarenhet”, säger Malin Hagberg VD för Hagberg & Aneborn. 

”Det känns otroligt spännande att göra den här satsningen inom en välrenommerad fondkommissionär. Tillsammans med teamet på Hagberg & Aneborn är ambitionen att bygga upp ett komplett investment banking-erbjudande som är inriktat mot mindre och medelstora bolag i både privat och publik miljö. Vi vänder oss mot företagsledningar och styrelser som vill ha en kunnig och engagerad rådgivare med lång erfarenhet från kapitalanskaffningar”, säger Stefan Lundberg, ny majoritetsägare i Hagberg & Aneborn och chef för Corporate Finance. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Lundberg, 070 538 70 40, stefan.lundberg@hagberganeborn.se 
Magnus Bäckström, 076 138 54 31, magnus.backstrom@hagberganeborn.se 

Om Hagberg & Aneborn Fondkommission 
Hagberg & Aneborn Fondkommission grundades 2017 och erbjuder kvalificerade tjänster inom emissionsinstitutstjänster och corporate finance. Bolagets tjänster riktar sig till företagsledningar och styrelser som vill ha en kunnig och engagerad rådgivare med lång erfarenhet från kapitalanskaffningar, M&A och värdepappersadministration.