Hagberg & Aneborn Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med biometribolaget Zwipes emission om 35 miljoner NOK 

Hagberg & Aneborn agerar finansiell rådgivare i samband med det norska biometribolaget Zwipe AS (”Zwipe” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om 35 MSEK. Emissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsperioden pågår mellan 28 november fram till och med 12 december 2023 på Nasdaq First North Growth Market Sweden. 

Zwipe utvecklar biometriska autentiseringslösningar för kortbetalningar, accesskontroll och andra säkerhets- och identifieringsapplikationer. Bolaget har två produktlinjer, Zwipe Pay och Zwipe Access, som båda bygger på samma teknologiska plattform. Bolaget har ett samarbetsavtal med korttillverkaren Idemia att utveckla nästa generationens betalkort och har exklusiva distributionsrättigheter till teknologin. Inom Access fokuserar Zwipe initialt på vertikaler såsom flygplatser, datacenters, sjukhus, fängelser och större företag med höga säkerhetskrav. Bolagets målsättning är att få en betydande ställning i sina utvalda vertikaler. 

Emissionen om 35 MNOK genomförs i syfte att påskynda kommersialisering av Bolagets produkter samt finansiera driften av verksamheten fram till dess att den är kassaflödespositiv. 

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information om Bolaget framgå av det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes i samband med teckningsperiodens inledning och finns tillgängligt på www.zwipe.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Lundberg, 070 538 70 40, stefan.lundberg@hagberganeborn.se 
Magnus Bäckström, 076 138 54 31, magnus.backstrom@hagberganeborn.se 

Om Hagberg & Aneborn Fondkommission 
Hagberg & Aneborn Fondkommission grundades 2017 och erbjuder kvalificerade tjänster inom emissionsinstitutstjänster och corporate finance. Bolagets tjänster riktar sig till företagsledningar och styrelser som vill ha en kunnig och engagerad rådgivare med lång erfarenhet från kapitalanskaffningar, M&A och värdepappersadministration.