TEQCool

Du har valt en webbsida med information som endast är avsedd för aktieägare i TEQCool AB (publ), Cardeon AB (publ), SpectraCure AB (publ) samt Tectona Capital AB (publ).

Genom att klicka på ”Accepterar” nedan accepterar du villkoren för erbjudandet och du bekräftar att du är aktieägare i något av bolagen som anges nedan.

Erbjudandet att teckna aktier i enlighet med villkoren i nyemissionen riktar sig endast till aktieägare i TEQCool AB (publ), Cardeon AB (publ), SpectraCure AB (publ) samt Tectona Capital AB (publ).

 

You are about to view a web page with information that is only intended for shareholders in TEQCool AB (publ), Cardeon AB (publ), SpectraCure AB (publ) and Tectona Capital AB (publ).

By clicking ”Agree” below, you accept the terms of the offer and you acknowledge that you are a shareholder in one of the companies stated below.

The offer to subscribe for shares in accordance with the terms of the new issue is directed only to shareholders in TEQCool AB (publ), Cardeon AB (publ), SpectraCure AB (publ) and Tectona Capital AB (publ).